การบำรุงรักษาซ่อมลิฟต์เพื่อการขนส่งที่ราบรื่น

ในฐานะหนึ่งในผู้อยู่อาศัยหรือนายจ้าง ในอาคารสูงปานกลางหรือสูง คุณคาดหวังให้รถขนส่งซ่อมลิฟต์ทุกชั้นตามคำสั่ง ทุกวันในสัปดาห์และทุกนาทีของวัน อย่างที่คุณรู้อยู่แล้วว่า ระบบไม่ได้ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นเสมอไป ดังนั้นจึงต้องดำเนินการบำรุงรักษาลิฟต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไขการทำงานผิดปกติของลิฟต์ การซ่อมลิฟต์และการเปลี่ยนที่แก้ไขเหล่านี้ช่วยให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งผู้อยู่อาศัยและพนักงานของอาคารเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นตามความคาดหวังของ 155 ปีที่รถยนต์โดยสารแนวตั้งเหล่านี้มีการใช้งาน

ซ่อมลิฟต์อาจเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลสองประการ

เมื่อเวลาผ่านไประบบเก่าที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่ หรือการเลื่อนการซ่อมลิฟต์ที่กลายเป็นปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กระนั้น ต้นทุนยังเป็นข้อกังวลของฝ่ายบริหาร ชีวิตและความปลอดภัยของผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก และสัตว์ที่ขี่รถเหล่านั้นทุกวันซึ่งตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อต้องหยุดการซ่อมแซมเป็นระยะเวลาหนึ่ง ควรมีกำหนดการซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านกลไกก่อนที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีการโต้แย้งกันสำหรับเพลาและรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน

แต่เมื่อผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และพนักงานติดอยู่ที่ชั้น 20 รถก็จอดระหว่างชั้นหรือคุณติดค้างโดยไม่มีบริการและทุกคนต้องใช้บันไดเป็นเวลาสองวัน ซึ่งอาจนำไปสู่การร้องเรียนร้ายแรงกับคนป่วยและ คนพิการเมื่อมีการเลื่อนการบำรุงรักษาลิฟต์หรือการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ​​ซ่อมลิฟต์ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงอย่างรวดเร็วในสามวิธีต่อไปนี้ เวลารอนาน เสียบ่อย หรือไฟระบบทำงานผิดปกติ อายุการใช้งานสามารถสั้นลงและทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งระบบ หรือชิ้นส่วนที่สึกกร่อน ร้อนเกินไป หรือเสียหายในการพยายามใช้งานเมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซม

ซ่อมลิฟต์