ไม่จำเป็นต้องทำ travel insurance แบบมีส่วนลดเมื่อใด

นักเดินทางที่ช่ำชองรู้ดีว่าเมื่อใดจำเป็นต้องมีกรมธรรม์ส่วนลดการเดินทาง พูดตามตรง การได้รับความคุ้มครองจากประกันเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทาง และคุณไม่ได้เห็นประโยชน์จากประกันเสมอไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาล่วงหน้าว่าเมื่อใดที่จำเป็นต้องทำประกันการเดินทางก่อนซื้อความคุ้มครอง travel insurance ก่อนที่จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางแบบมีส่วนลด อันดับแรกต้องประเมินสถานการณ์การเดินทางในอนาคต งบประมาณการเดินทางของคุณคืออะไร คุณใช้ค่าตั๋วเครื่องบินไปเท่าไหร่

travel insurance อาจมีราคาแพงมากอย่างรวดเร็ว

ก็ไม่จำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง นี่เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ต้องพิจารณา ความคุ้มครองประเภทใดที่บริษัทประกันภัยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและไม่คาดฝัน สิ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น travel insurance องค์กรส่วนใหญ่ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่กลายเป็นความรู้สาธารณะแล้ว ดังนั้นหากต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่เพิ่งประสบกับสึนามิหรือภัยพิบัติประเภทอื่น การซื้อประกันการเดินทางอาจเป็นการ เสียเวลาในทำนองเดียวกัน

การเดินทางไปยังเขตสงครามเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ประกันการเดินทางจะไม่ออกหรือยกเลิกทันทีที่คุณลงจอด เช่นเดียวกับสายการบินที่ถูกขึ้นบัญชีดำจากความคุ้มครองจาก travel insurance องค์กรเหล่านี้มักถูกจัดประเภทว่าใกล้จะล้มละลายหรือมีแนวโน้มที่จะถูกสหภาพแรงงานหยุดงานประท้วง สายการบินเหล่านี้ถือได้ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะประสบกับการยกเลิกเที่ยวบินและการหยุดชะงักอื่นๆ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ travel insurance ของพวกเขาครอบคลุม

คุณไม่จำเป็นต้องซื้อ

travel insurance

travel insurance ประกัน

เมื่อเดินทางในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญได้ นักเดินทางส่วนใหญ่เลือกซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรอีก เนื่องจากบริการเหล่านี้จะพร้อมให้บริการแก่พวกเขา คนส่วนใหญ่ยังคงเลือกซื้อประกันการเดินทางโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น หากคุณตัดสินใจที่จะรับความคุ้มครองสำหรับจุดหมายปลายทางการเดินทางที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ตัดสินใจว่าคุณยินดีจ่ายความคุ้มครองประเภทใด

เนื่องจากการ travel insurance แบบเต็มรูปแบบอาจมีราคาสูงมาก วิธีที่ดีในการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นคือการตรวจสอบนโยบายและทบทวนรายละเอียด อย่าลืมหลีกเลี่ยงความคุ้มครองที่ซ้ำกัน เช่น หากบัตรเครดิตของคุณให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน ให้คิดอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมประเภทใด ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุจากรถเช่าและความคุ้มครองความเสียหายนั้นไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ขับรถหรือผู้ที่มีความคุ้มครองผ่านบริษัทของตน การตรวจสอบนโยบายและการลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกไป เราสามารถมั่นใจได้